Kültürler Hakkında İlginç Bilgiler

Sağ, Sol, Ön, Arka

Bazı toplumlar sağ, sol, ön, arka kavramları yerine doğu, batı kuzey, güney kavramlarını kullanırlar.
0K9SI #1505