Malzemeler Hakkında İlginç Bilgiler

Aktif Karbon

Su filtrelerinde kullanılan aktif karbonun bir gramının tanecik yüzey alanı 500 metrekareden fazladır.
4GW4V #2463