Çevre Konulu İlginç Bilgiler

Temiz Enerji

Tüm teknolojik ilerlemelere rağmen temiz enerji kaynaklarının toplam enerji kaynaklarına oranı son 20 yıldır değişmedi.
5HMP4 #1495