Ekonomi Konulu İlginç Bilgiler

Fırsatçı Patentçilik

Üretmek niyetiyle değil fırsatçılık olsun diye yapılan patent başvurularının oranı 2012 yılı itibariyle %56'ya yükseldi.
AJ5TY #1306