Çevre Konulu İlginç Bilgiler

Nükleer Atıklar

Nükleer santral atıklarındaki zararlı madde miktarı 600 yılda %1'in altına iner. Bu açıdan kömür santrallerinden çok daha sağlıklıdırlar.
EFPL4 #1340