Çevre Konulu İlginç Bilgiler

Toprak

2 santimetre kalınlığında toprağın oluşması için 500 yıl gerekiyor.
EKTAF #1578