Kimya Konulu İlginç Bilgiler

Magnezyum

Magnezyumun endüstriyel üretim metotlarından biri de elektroliz yoluyla deniz suyundan eldesidir.
ENY9N #2439