Çevre Konulu İlginç Bilgiler

Nükleer Enerji Verimi

Bir kilo uranyum bir kilo kömüre göre 3 milyon kat daha fazla enerji içerir.
FOWU1 #2278