Çevre Konulu İlginç Bilgiler

Bal Arıları

En yaygın kullanılan üç böcek ilacı türünden ikisi bal arılarını da öldürüyor.
H62UV #2479