Fizik Konulu İlginç Bilgiler

Uranyum ve Kurşun

Uranyum radyoaktif bozunmayla kurşuna dönüşür. Bu yüzden uranyum madenlerinde her zaman bir miktar kurşun da bulunur.
I33F7 #1652