Gıdalar Hakkında İlginç Bilgiler

Transglutaminaz

Parça etler özel bir enzim yardımıyla birleştirilip tek parça etmiş gibi satılabiliyor.
XLQT1 #1293