Her Konuda İlginç Bilgiler

Sağcılık, Solculuk

Siyasette kullanılan "sağcı" ve "solcu" terimleri, Fransız Devrimi sırasında farklı görüşteki siyasetçilerin parlementonun sağında veya solunda oturmalarından esinlenilmiştir.
Y2FQN #1388