Biyoloji Konulu İlginç Bilgiler

Timsah ve Kuş

Türlerin sınıflandırmasına göre timsah, kertenkeleden çok kuşlara yakındır.
YLSRO #2431